Supported Formats

json

GET /api/invoices.json?token=API_TOKEN
Een lijst van alle facturen opvragen (100 facturen per query)

Supported Formats

json

Params

Param name Description
page
optional

Pagina indien er meer dan 100 facturen zijn

Validations:

 • Must be a number.


GET /api/invoices/unpaid.json?token=API_TOKEN
Een lijst van alle onbetaalde facturen opvragen (100 facturen per query)

Supported Formats

json

Params

Param name Description
page
optional

Pagina indien er meer dan 100 facturen zijn

Validations:

 • Must be a number.


GET /api/invoices/:id.json?token=API_TOKEN
Informatie van specifieke factuur opvragen

Supported Formats

json

Params

Param name Description
id
required

De Cashaca ID van de factuur

Validations:

 • Must be a number.


POST /api/invoices.json?token=API_TOKEN
Nieuwe factuur aanmaken + factuur boeken als verkoop

Supported Formats

json

Params

Param name Description
client
required

Klanteninformatie

Validations:

 • Must be a Hash

client[type_id]
required

Type klant ID => Belgische particulier (of instelling zonder BTW nummer): 0, Belgisch bedrijf: 1, Particulier binnen EU (of instelling zonder BTW nummer): 4, Bedrijf in ander EU land:2, Klant buiten EU: 3

Validations:

 • Must be one of: 0, 1, 2, 3.

client[name]
required

Naam

Validations:

 • Must be a String

client[btw_number]
optional

BTW nummer

Validations:

 • Must be a String

client[contact]
optional

Contactpersoon

Validations:

 • Must be a String

client[street]
required

Straatnaam en nummer

Validations:

 • Must be a String

client[postcode]
required

Postcode

Validations:

 • Must be a String

client[city]
required

Gemeente

Validations:

 • Must be a String

client[country]
optional

Land

Validations:

 • Must be a String

client[reference]
optional

Eigen klantennummer

Validations:

 • Must be a String

client[language]
optional

Taal van factuur

Validations:

 • Must be one of: nl, fr, en.

invoice
required

Factuur informatie

Validations:

 • Must be a Hash

invoice[serial_number]
required

Factuurnummer

Validations:

 • Must be a String

invoice[date]
required

Datum factuur

Validations:

 • Must be a String

invoice[delivery_date]
optional

Leveringsdatum

Validations:

 • Must be a String

invoice[payment_term]
optional

Betalingstermijn (in dagen)

Validations:

 • Must be a Integer

invoice[internal_description]
optional

Omschrijving voor intern gebruik

Validations:

 • Must be a String

invoice[btw_percentage]
optional

Globaal BTW % van toepassing op heel de factuur. Niet door te sturen indien elke lijn een ander percentage heeft.

Validations:

 • Must be one of: 0, 6, 12, 21.

invoice[custom_text_top]
optional

Optionele tekst

Validations:

 • Must be a String

invoice[custom_text_bottom]
optional

Optionele tekst

Validations:

 • Must be a String

invoice[pay_message]
optional

Voeg ‘gelieve te betalen op rekeningnummer [XYZ] met mededeling Factuur [XYZ]’ toe aan factuur

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.

invoice[sales_category_id]
optional

Cashaca ID van de inkomstencategorie waaraan de verkoop gekoppeld wordt. Zie ook api/v1/sales_categories/

Validations:

 • Must be a Integer

invoice[discount_style_id]
optional

Type korting. Geen korting => 0, Vaste korting => 1, % korting => 2, Korting snelle betaling =>3

Validations:

 • Must be one of: 0, 1, 2, 3.

invoice[discount_amount]
optional

De toegekende korting in euro

Validations:

 • Must be a String

invoice[discount_percentage]
optional

De toegekene korting in %

Validations:

 • Must be a String

invoice[financial_discount_days]
optional

Het gebruikte aantal dagen bij snelle betaling

Validations:

 • Must be a Integer

invoice[commercial_document_lines_attributes]
optional

Lijst van de lijnen op factuur

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

invoice[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc]
optional

Informatie van een lijn op de factuur

Validations:

 • Must be a Hash

invoice[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][description]
optional

Omschrijving

Validations:

 • Must be a String

invoice[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][number_skus]
optional

Aantal

Validations:

 • Must be a String

invoice[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][unit_price]
optional

Eenheidsprijs

Validations:

 • Must be a String

invoice[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][btw_percentage]
optional

BTW percentage, enkel nodig om door te sturen indien er geen globaal percentage voor de hele factuur wordt doorgestuurd

Validations:

 • Must be one of: 0, 6, 12, 21.

sale
required

Bijkomende informatie om factuur als verkoop in te boeken

Validations:

 • Must be a Hash

sale[sales_type_id]
required

Product type ID => Goederen: 1, Diensten: 2, (M)OSS Verkopen: 3

Validations:

 • Must be one of: 1, 2, 3.

sale[description]
optional

Omschrijving voor boekhouding

Validations:

 • Must be a String

sale[reallocation_of_btw]
optional

Wordt de BTW verlegd naar Belgishe? Enkel te gebruiken bij verkopen aan Belgische klanten

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.

sale[abc_sale]
optional

Driehoeksverkeer? Enkel in te vullen bij verkoop van goederen naar klant in ander EU land. => Transport van verkoper (=jij) naar klant:0, Transport van jouw leverancier direct naar klant (driehoeksverkeer): 1

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.