Supported Formats

json

GET /api/quotations.json?token=API_TOKEN
Een lijst van alle offertes opvragen (100 offerts per query)

Supported Formats

json

Params

Param name Description
page
optional

Pagina indien er meer dan 100 offertes zijn

Validations:

 • Must be a number.


GET /api/quotations/:id.json?token=API_TOKEN
Informatie van specifieke offerte opvragen

Supported Formats

json

Params

Param name Description
id
required

De Cashaca ID van de offerte

Validations:

 • Must be a number.


POST /api/quotations.json?token=API_TOKEN
Nieuwe offerte aanmaken

Supported Formats

json

Params

Param name Description
client
required

Klanteninformatie

Validations:

 • Must be a Hash

client[type_id]
required

Type klant ID => Belgische particulier (of instelling zonder BTW nummer): 0, Belgisch bedrijf: 1, Particulier binnen EU (of instelling zonder BTW nummer): 4, Bedrijf in ander EU land:2, Klant buiten EU: 3

Validations:

 • Must be one of: 0, 1, 2, 3.

client[name]
required

Naam

Validations:

 • Must be a String

client[btw_number]
optional

BTW nummer

Validations:

 • Must be a String

client[contact]
optional

Contactpersoon

Validations:

 • Must be a String

client[street]
required

Straatnaam en nummer

Validations:

 • Must be a String

client[postcode]
required

Postcode

Validations:

 • Must be a String

client[city]
required

Gemeente

Validations:

 • Must be a String

client[country]
optional

Land

Validations:

 • Must be a String

client[reference]
optional

Eigen klantennummer

Validations:

 • Must be a String

client[language]
optional

Taal van offerte

Validations:

 • Must be one of: nl, fr, en.

quotation
required

Offerte informatie

Validations:

 • Must be a Hash

quotation[serial_number]
required

Offertenummer

Validations:

 • Must be a String

quotation[date]
required

Datum offerte

Validations:

 • Must be a String

quotation[delivery_date]
optional

Leveringsdatum

Validations:

 • Must be a String

quotation[valid_till]
optional

Datum tot dewelke de offerte geldig blijft

Validations:

 • Must be a String

quotation[internal_description]
optional

Omschrijving voor intern gebruik

Validations:

 • Must be a String

quotation[btw_percentage]
optional

Globaal BTW % van toepassing op heel de offerte. Niet door te sturen indien elke lijn een ander percentage heeft.

Validations:

 • Must be one of: 0, 6, 12, 21.

quotation[custom_text_top]
optional

Optionele tekst

Validations:

 • Must be a String

quotation[custom_text_bottom]
optional

Optionele tekst

Validations:

 • Must be a String

quotation[pay_message]
optional

Voeg ‘gelieve te betalen op rekeningnummer [XYZ] met mededeling Offerte [XYZ]’ toe aan offerte

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.

quotation[sales_category_id]
optional

Cashaca ID van de inkomstencategorie waaraan de offerte gekoppeld wordt. Zie ook api/v1/sales_categories/

Validations:

 • Must be a Integer

quotation[commercial_document_lines_attributes]
optional

Lijst van de lijnen op offerte

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

quotation[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc]
optional

Informatie van een lijn op de offerte

Validations:

 • Must be a Hash

quotation[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][description]
optional

Omschrijving

Validations:

 • Must be a String

quotation[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][number_skus]
optional

Aantal

Validations:

 • Must be a String

quotation[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][unit_price]
optional

Eenheidsprijs

Validations:

 • Must be a String

quotation[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][btw_percentage]
optional

BTW percentage, enkel nodig om door te sturen indien er geen globaal percentage voor de hele offerte wordt doorgestuurd

Validations:

 • Must be one of: 0, 6, 12, 21.


POST /api/quotations/:id/send_by_email.json?token=API_TOKEN
Offerte versturen via email naar klant

Supported Formats

json

Params

Param name Description
to
required

E-mailadres van klant

Validations:

 • Must be a String

subject
optional

Onderwerp lijn van email. Indien niet doorgestuurd wordt de standaard ingestelde email verstuurd

Validations:

 • Must be a String

content
optional

Inhoud van email. Indien niet doorgestuurd wordt de standaard ingestelde email verstuurd

Validations:

 • Must be a String

attach_pdf
optional

Voeg pdf versie van offerte toe aan email (Gratis vanaf Standaard abonnement)

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.