Supported Formats

json

Params

Param name Description
page
optional

Pagina indien er meer dan 100 verkopen zijn die aan de zoekquery voldoen

Validations:

  • Must be a number.

q
optional

De zoekquery

Validations:

  • Must be a String