Supported Formats

json

GET /api/v2/credit_notes.json?token=API_TOKEN', 'Een lijst van alle creditnota's opvragen

Supported Formats

json

Params

Param name Description
page
optional

Pagina indien er meer dan 100 creditnota’s zijn

Validations:

 • Must be a number.

per_age
optional

Hoeveel creditnota’s er per pagina getoond worden. Maximum = 100. Indien niet meegedeeld wordt er 100 gebruikt

Validations:

 • Must be a number.


GET /api/v2/credit_notes/:id.json?token=API_TOKEN
Informatie van specifieke creditnota opvragen

Supported Formats

json

Params

Param name Description
id
required

De Cashaca ID van de creditnota

Validations:

 • Must be a number.


POST /api/v2/credit_notes.json?token=API_TOKEN
Nieuwe creditnota aanmaken + creditnota boeken als verkoop

Supported Formats

json

Params

Param name Description
client
required

Klanteninformatie

Validations:

 • Must be a Hash

client[type_id]
required

Type klant ID => Belgische particulier (of instelling zonder BTW nummer): 0, Belgisch bedrijf: 1, Particulier binnen EU (of instelling zonder BTW nummer): 4, Bedrijf in ander EU land:2, Klant buiten EU: 3

Validations:

 • Must be one of: 0, 1, 2, 3.

client[name]
required

Naam

Validations:

 • Must be a String

client[vat_number]
optional

BTW nummer

Validations:

 • Must be a String

client[contact]
optional

Contactpersoon

Validations:

 • Must be a String

client[street]
required

Straatnaam en nummer

Validations:

 • Must be a String

client[postcode]
required

Postcode

Validations:

 • Must be a String

client[city]
required

Gemeente

Validations:

 • Must be a String

client[country]
optional

Land

Validations:

 • Must be a String

client[reference]
optional

Eigen klantennummer

Validations:

 • Must be a String

client[language]
optional

Taal van factuur

Validations:

 • Must be one of: nl, fr, en.

credit_note
required

Creditnota informatie

Validations:

 • Must be a Hash

credit_note[serial_number]
required

Creditnota nummer

Validations:

 • Must be a String

credit_note[date]
required

Datum creditnota

Validations:

 • Must be a String

credit_note[reference]
optional

Factuurnummer van factuur die gecorrigeerd wordt (optioneel)

Validations:

 • Must be a String

credit_note[internal_description]
optional

Omschrijving voor intern gebruik

Validations:

 • Must be a String

credit_note[vat_percentage]
optional

Globaal BTW % van toepassing op heel de factuur. Niet door te sturen indien elke lijn een ander percentage heeft.

Validations:

 • Must be one of: 0, 6, 12, 21.

credit_note[custom_text_top]
optional

Optionele tekst

Validations:

 • Must be a String

credit_note[custom_text_bottom]
optional

Optionele tekst

Validations:

 • Must be a String

credit_note[sales_category_id]
optional

Cashaca ID van de inkomstencategorie waaraan de verkoop gekoppeld wordt. Zie ook api/v2/sales_categories/

Validations:

 • Must be a Integer

credit_note[discount_style_id]
optional

Type korting. Geen korting => 0, Vaste korting => 1, % korting => 2, Korting snelle betaling =>3

Validations:

 • Must be one of: 0, 1, 2, 3.

credit_note[discount_amount]
optional

De toegekende korting in euro

Validations:

 • Must be a String

credit_note[discount_percentage]
optional

De toegekene korting in %

Validations:

 • Must be a String

credit_note[sales_type_id]
optional

Product type ID => Goederen: 1, Diensten: 2, (M)OSS Verkopen: 3

Validations:

 • Must be one of: 1, 2, 3.

credit_note[reallocation_of_vat]
optional

Wordt de BTW verlegd naar Belgische klant? Enkel te gebruiken bij verkopen aan Belgische klanten

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.

credit_note[abc_sale]
optional

Driehoeksverkeer? Enkel in te vullen bij verkoop van goederen naar klant in ander EU land. => Transport van verkoper (=jij) naar klant:0, Transport van jouw leverancier direct naar klant (driehoeksverkeer): 1

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.

credit_note[commercial_document_lines_attributes]
optional

Lijst van de lijnen op creditnota

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

credit_note[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc]
optional

Informatie van een lijn op de creditnota

Validations:

 • Must be a Hash

credit_note[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][description]
optional

Omschrijving

Validations:

 • Must be a String

credit_note[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][number_skus]
optional

Aantal

Validations:

 • Must be a String

credit_note[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][unit_price]
optional

Eenheidsprijs

Validations:

 • Must be a String

credit_note[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][unit_id]
optional

Cashaca ID van de eenheid

Validations:

 • Must be a Integer

credit_note[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][discount_percentage]
optional

De toegekene korting in %

Validations:

 • Must be a String

credit_note[commercial_document_lines_attributes][0,1,2,3,...etc][vat_percentage]
optional

BTW percentage, enkel nodig om door te sturen indien er geen globaal percentage voor de hele creditnota wordt doorgestuurd

Validations:

 • Must be one of: 0, 6, 12, 21.

credit_note[uploaded_attachments_attributes]
optional

Optionele bijlages die u aan de creditnota toevoegt

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

credit_note[uploaded_attachments_attributes][0,1,2,3,...etc]
optional

Informatie van een bijlage van de creditnota

Validations:

 • Must be a Hash

credit_note[uploaded_attachments_attributes][0,1,2,3,...etc][description]
optional

Omschrijving

Validations:

 • Must be a String

credit_note[uploaded_attachments_attributes][0,1,2,3,...etc][file_base64]
optional

Het bestand als een base64 string in volgend formaat: data:image/jpeg;base64,(base64 encoded data)

Validations:

 • Must be a String


POST /api/v2/credit_notes/:id/send_by_email.json?token=API_TOKEN
Creditnota versturen via email naar klant

Supported Formats

json

Params

Param name Description
to
required

E-mailadres van klant

Validations:

 • Must be a String

cc
optional

CC E-mailadres

Validations:

 • Must be a String

bcc
optional

BCC E-mailadres

Validations:

 • Must be a String

subject
optional

Onderwerp lijn van email. Indien niet doorgestuurd wordt de standaard ingestelde email verstuurd

Validations:

 • Must be a String

content
optional

Inhoud van email. Indien niet doorgestuurd wordt de standaard ingestelde email verstuurd

Validations:

 • Must be a String

attach_pdf
optional

Voeg pdf versie van factuur toe aan email

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.

attach_xml
optional

Voeg pdf versie van factuur toe aan email

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.

send_reminder
optional

Automatische herinnering versturen bij verstrijken betalingstermijn indien betalingstermijn opgegeven (Gratis vanaf Standaard abonnement)

Validations:

 • Must be one of: 0, 1.


POST /api/v2/credit_notes/:id/send_to_peppol.json?token=API_TOKEN
Creditnota versturen via Peppol naar klant

Supported Formats

json